top of page

General Terms & conditions

bgImage


Algemene Voorwaarden voor www.lilysfaces.nl

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lilysfaces.nl (hiertoe behoren ook alle andere online platformen en websites waar Lily's Faces/Monique Lily diensten/workshops e.d. aanbiedt) zoals deze beschikbaar is gesteld door Lily’s Faces / Monique Lily. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lily\'s Faces is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, workshop, video’s of andere materialen op deze website / of andere platformen her te gebruiken of te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij Lily\’s Faces / Monique Lily.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lily\'s Faces te mogen claimen of te veronderstellen.

Lily\'s Faces streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.lilysfaces.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lily\'s Faces aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lilysfaces.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Workshops en cursussen:  aanmelden/annuleren 

Als u zich heeft ingeschreven voor een van de workshops of cursussen die wij aanmelden krijgt u hiervan een bevestiging met een betaalverzoek, u kunt zich dan binnen 2 dagen kostenloos afmelden voor de cursus/workshop, daarna de inschrijving definitief en bent u het cursus/workshop bedrag aan Lily's Faces verschuldigd. 

Mocht het zo zijn dat u toch wilt annuleren, houdt dan rekening met het volgende:

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus bent u het volledige bedrag verschuldigd, binnen twee weken voor de cursus wordt 75% in rekening gebracht en meld u zich daarvoor af 50%. 

Opdrachten; Boekingen  en annulering

Boeking is definitief als dit schriftelijk is overeengekomen, zoals mail, whatsapp of andere weg.

Wij vragen 50% vooruit betaling bij iedere opdracht. 

Bij annuleren binnen 2 dagen na de boeking is deze kostenloos, daarna dient u rekening t houden met het volgende:

Afzeggingen dient altijd schriftelijk te gebeuren, bij annuleren één week voor de opdracht wordt 100% in rekening gebracht, 2 weken voor de opdrcht 75% en daarvoor 50%. 

Lily's Faces behoudt zich altijd het recht de opdracht af te zeggen ivm ziekte of onvoorziene omstandigheden. Monique Lily zal altijd in overleg met de opdracht gever een goede vervanging proberen te regelen. 

Mochten er speciale kosten gemaakt zijn tbv de opdracht en de opdracht wordt geannuleerd is de opdrachtgever altijd verplicht deze kosten te vergoeden. 

uitloop van evementen/opdrachten; mocht een opdracht uitlopen, kan in overleg per half uur worden bijgeboekt afhankelijk van vervolg afspraken. bottom of page